THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Tìm hiểu quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18/01/2022 10:46:41

HỎI: CHỦ HỘ GIA GIA ĐÌNH, CHỦ HỘ KINH DOANH VÀ CÁC THÀNH VIÊN, CÁ NHÂN TRONG GIA ĐÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ NÀO VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY?
---4*75---
TRẢ LỜI:
*Giải thích từ ngữ:
1. Nhà ở riêng lẻ được quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.
2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ có sẵn (đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng), ngoài chức năng để ở còn sử dụng một phần để làm nơi sản xuất, kinh doanh hoặc phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh (kho tàng, thu mua phế liệu...).
3. Diện tích sàn của một tầng được quy định tại Mục 1.3.15 của QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
4. Tổng diện tích sàn của ngôi nhà (công trình) được quy định tại Mục 1.3.17 của QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
5. Chất dễ cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hoá khi có tác động của nguồn gây cháy và có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn gây cháy.
6. Chất khó cháy chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hoá khi có tác động của nguồn gây cháy và không có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn gây cháy.
7. Chất không cháy là chất không bốc cháy, không cháy âm ỉ và không cacbon hoá khi có tác động của nguồn gây cháy.
*Trách nhiệm:
1. Chủ hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Khoản 3a, 3b Mục 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.
2. Chủ hộ kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Mục 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 và Khoản 2 Điều 6 Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001.
3. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 3b Mục 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.
4. Những người tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3781
Trước & đúng hạn: 3780
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 16:27:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 14
Tất cả: 33,052