LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023
21/03/2023 09:55:23

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHI LĂNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC

 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

 

TUẦN 12

Đồng chí Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Văn Nhương

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Thứ Hai, ngày 20/3/2023

Sáng

Họp tại QTDND

Họp tại QTDND

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Thứ Ba, ngày 21/3/2023

Sáng

Trực tiếp công dân

Trực giải quyết TTHC

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Tư, ngày 22/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Thứ Năm, ngày 23/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Thứ Sáu ngày 24/3/2023

Sáng

Trực tiếp Công dân

Trực giải quyết TTHC

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

 

Lịch này được lập ngày 20 tháng 03 năm 2023.

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1345
Trước & đúng hạn: 1345
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 22:43:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0