LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023
18/09/2023 01:34:44

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHI LĂNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC

 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

 

TUẦN 38

Đồng chí Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Văn Nhương

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai, ngày 18/9/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Ba, ngày 19/9/2023

Sáng

Họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Trực tiếp công dân

Trực giải quyết TTHC

Thứ Tư, ngày 20/9/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp tại UBND huyện

Trực giải quyết TTH

Thứ Năm, ngày 21/9/2023

Sáng

Họp với Ban biên tập viết sách Đảo cò

Họp với Ban biên tập viết sách Đảo cò

Chiều

Họp Ban quản lý Đảo cò

Họp Ban quản lý Đảo cò

Thứ Sáu ngày 22/9/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp cán bộ, công chức xã

Họp cán bộ, công chức xã

 

Lịch này được lập ngày 18 tháng 9 năm 2023.

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3037
Trước & đúng hạn: 3037
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 21:32:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0