LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc lãnh đạo UBND xã tuần 11
06/03/2023 09:27:07

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHI LĂNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC

 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)

 

TUẦN 11

Đồng chí Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Văn Nhương

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ Hai, ngày 06/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Họp UBND huyện

Họp UBND huyện

Thứ Ba, ngày 07/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tiếp công dân

Chiều

Họp UBND huyện

Dự họp Đại hội công đoàn

Thứ Tư, ngày 08/3/2023

Sáng

Họp chúc mừng ngày 8/3

Họp chúc mừng ngày 8/3

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Năm, ngày 09/3/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

Thứ Sáu ngày 10/3/2023

Sáng

Trực tiếp Công dân

Trực giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực giải quyết TTHC

 

Lịch này được lập ngày 03 tháng 03 năm 2023.

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1345
Trước & đúng hạn: 1345
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 22:45:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0