LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã Chi Lăng Nam (Từ ngày 27/12/2021- 02/01/2022)
17/01/2022 12:00:00

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã Chi Lăng Nam

(Từ ngày 27/12/2021-02/01/2022)

Dưới đây là lịch làm việc của Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng Nam, Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị được biết để liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc do công việc đột của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Văn Nhương

Phó chủ tịch UBND xã

Thứ Hai

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Sáng

Họp giao ban UBND

Họp giao ban UBND

Chiều

Làm việc tại cơ quan

TT giải quyết TTHC

Thứ Tư

Sáng

Làm việc tại cơ quan

TT giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

TT giải quyết TTHC

Thứ Năm

Sáng

Tiếp công dân

TT giải quyết TTHC

Chiều

Làm việc tại cơ quan

TT giải quyết TTHC

Thứ Sáu

Sáng

Họp BTV

Họp BTV

Chiều

Làm việc tại cơ quan

TT giải quyết TTHC

Thứ Bảy

Sáng

Trực phòng chống dịch Covid-19

Nghỉ

Chiều

Trực phòng chống dịch Covid-19

Nghỉ

Chủ Nhật

Sáng

Nghỉ

Trực phòng chống dịch Covid-19

Chiều

Nghỉ

Trực phòng chống dịch Covid-19

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2394
Trước & đúng hạn: 2394
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 02:55:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0