THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
06/10/2021 04:33:03

Thực hiện Kế hoạch số 613 /KH-BCH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban CHQS huyện Thanh Miện về tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

Ngày 30/9/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Chi Lăng Nam đã triển khai kế hoạch tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Trong kế hoạch tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của HĐNVQS xã xây dựng nêu rõ. Về Đối tượng xét duyệt là Nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; Nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; Đối tượng gọi nhập ngũ được thực hiện ở địa bàn xã.

Về nội dung xét duyệt. Xét duyệt các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ

Xét duyệt, phân loại đối tượng diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Mục 2, tại Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Đối với công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị, em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

f) Đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khoá đào tạo của một trình độ đào tạo.

Đối với công dân miễn gọi nhập ngũ

a) Con của liệt sỹ, con của thương binh hạng 1;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sỹ;

c) Một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành NVQS tại ngũ trong thời bình:

- Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã, thị trấn liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Công dân phục vụ trên tầu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên;

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3037
Trước & đúng hạn: 3037
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 21:59:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0