THÔNG BÁO
THÔNG BÁO: Danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ và bộ đồ dùng học tập năm học 2022 - 2023
10/04/2022 12:00:00

UBND HUYỆN THANH MIỆN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CHI LĂNG NAM                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                          Chi Lăng Nam, ngày 8 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợvà bộ đồ dùng học tập

Năm học 2022 - 2023

            Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGĐT ngày 7 tháng 7 năm 2014 về Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

             Thực hiện công văn số 250/SGDĐT- VP ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc quản lý, phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

           Thực hiện công văn số 18/PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện về việc quản lý, phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

          Căn cứ biên bản ngày 6 tháng 04 năm 2022 của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Chi Lăng Nam về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa, xuất bản phẩm bổ trợ, tham khảo, bộ đồ dùng học tập, vở viết thực hiện trong năm học 2022 - 2023;

         Căn cứ tình hình thực tế Trường Tiểu học Chi Lăng Nam thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường như sau:

1. Danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách bài tập, sách tham khảo và Bộ đồ dùng học tập sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023 do các tổ chuyên môn của nhà trường thảo luận, thống nhất và đề xuất (Có phụ lục kèm theo được in theo từng khối lớp gửi trực tiếp tới học sinh và phụ huynh).

2. Các bậc phụ huynh có con vào học tại trường Tiểu học Chi Lăng Nam năm học 2022 - 2023 cần chuẩn bị cho mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa và một số ẩn phẩm bổ trợ, bộ đồ dùng học tập phù hợp với nhu cầu của học sinh và của gia đình.

Phụ huynh học sinh có thể tìm mua tại các nhà sách uy tín nhưng phải đúng danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục; Sở giáo dục thẩm định và phê duyệt tránh mua phải sách in lậu; sách không đúng mục đích sử dụng hoặc phụ huynh có thể  xin lại của học sinh những năm học trước với điều kiện sách đúng loại quy định, còn nguyên khuôn khổ, không rời rách, chưa viết hoặc làm bài tập vào sách. Trong trường hợp gia đình không tự mua được có thể tự nguyện nhờ cán bộ thư viện nhà trường mua hộ thông qua phiếu đăng kí sách với giáo viên chủ nhiệm lớp.

 Sách giáo khoa lớp1,2,4,5 của năm học 2022- 2023 vẫn sử dụng sách giáo khoa như năm học 2021 - 2022. Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng bộ sách mới phát hành theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

          Đối với lớp 4, năm học này là năm học cuối cùng sử dụng sách giáo khoa cũ nên Nhà xuất bản chỉ in theo số lượng theo bản đặt sách. Vì vậy, phụ huynh chủ động chuẩn bị sớm. Nếu phụ huynh chậm trễ sẽ khó khăn trong việc mua sách cho học sinh.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn, giáo viên và cán bộ thư viện khi đưa tài liệu vào phát hành phải đảm bảo các yêu cầu:

3.1 Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn sách, xuất bản phẩm bổ trợ theo nhu cầu riêng. Hướng dẫn để học sinh cha mẹ học sinh nếu có nhu cầu sử dụng sách bổ trợ nên sử dụng các sách bổ trợ xuất bản phẩm cùng với bộ sách giáo khoa đang sử dụng để đảm bảo tính thống nhất, tính hiệu quả và thuận tiện khi sử dụng.

3.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm bổ trợdo hiệu trưởng nhà trường phê duyệt cho học sinh và cha mẹ học sinh được biết, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh tổ chức tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn, mua xuất bản phẩm bổ trợ theo nhu cầu riêng.

3.3. Giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

 

3.4. Các tổ chuyên môn báo cáo Hiệu trưởng về tổng kết, đánh giá hiệu quả sử dụng danh mục xuất bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn, sử dụng hằng năm; đồng thời điều chỉnh việc lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường và điều kiện kinh tế của địa phương vào những năm tiếp theo trước ngày 30/3 hàng năm.

3.5. Các tổ trưởng căn cứ thông báo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tại thông báo này đối với các cá nhân tổ của mình. Giáo viên chủ nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa, ấn phẩm đồng thời phát và thu phiếu đăng kí tự nguyện mua sách của phụ huynh học sinh.

4. Nội dung này sẽ được nhà trường thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin: Trên website và bảng tin của trường, trên hệ thống đài truyền thanh của xã, trên nhóm zalo, facebook của các lớp để phụ huynh HS nắm được phối hợp chặt chẽ với nhà trường mua sách cho HS, tránh tình trạng mua phải sách giả, sách in lậu, sách không rõ nguồn gốc.

- Thời lượng phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã: 2 lần/ngày (Sáng và chiều) từ ngày 8/4/2022đến hết ngày 14/4/2022.

          Đề nghị các đồng chí giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện các nội dung trong thông báo trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để được giải quyết.

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                    ( Đã kí)

 

                                                                                                                                           Luyện Thị Hồng Minh

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3075
Trước & đúng hạn: 3074
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 01:34:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 31,445