CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HDND HUYỆN THANH MIỆN KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4.
23/12/2021 12:00:00

      Sáng ngày 23/12/2021 HĐND Huyện khoá XX tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 4 nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng thời quyết định 1 số nội dung quan trọng khác. Về dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện chủ tọa Kỳ họp.
Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp đã lần lượt thông qua các báo cáo: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước 2 cấp năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2 cấp năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến kế hoạch nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2022; Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2022; Báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về việc đặt tên đường phố tại Thị Trấn Thanh Miện. Cũng trong buổi sáng nay, Kỳ họp còn thông qua các báo cáo về công tác thanh tra năm 2021- nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tóm tắt tình hình ANTT năm 2021- nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tóm tắt hoạt động của Viện KSND huyện năm 2021- nhiệm vụ năm 2022; báo cáo của Tòa Án ND huyện năm 2021- nhiệm vụ năm 2022; Thông báo về kết quả MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.......
Qua xem xét các báo cáo trình tại Kỳ họp cho thấy: Năm 2021 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19, song với tinh thần “vượt khó – tăng tốc”, ngay từ đầu năm huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực KT- XH, nội chính, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lĩnh vực kinh tế mặc dù tăng trưởng không cao, nhưng vẫn đảm bảo duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng hơn so với năm 2020. Trong đó: Tổng giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản ước đạt 1.491 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2020; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp, xây dựng và giao thông ước đạt 634 tỷ đồng, tằng 9,7% so với năm 2020; ngành dịch vụ ước đạt 1.398 tỷ đồng tăng 2,3% so với năm 2020; Lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng tiếp tục hoạt động có hiệu quả; Lĩnh vực tài nguyên, môi trường được thực hiện tốt; Văn hóa - xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Toàn huyện có 46/52 trường đạt chuẩn quốc gia, điểm bình quân thi vào lớp 10 và kết quả thi học sinh giỏi các cấp thuộc tốp cao của tỉnh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, củng cố; an chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các công việc đột phá được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, kết quả bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.... Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH của huyện năm 2021 cũng gặp một số khó khăn, hạn chế: như Hoạt động giao thương tiêu thụ sản phẩm rau, màu, hoa quả, thực phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản gặp nhiều khó khăn; Nạn chuột gây hại sản xuất nông nghiệp còn diễn ra; tình trạng nông dân bỏ ruộng mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn; Việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện có thời điểm chưa nghiêm túc; Công tác GPMB, thu hồi đất một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch; Công tác tuyên truyền thực hiện các quy định về phòng, chống dịch ở một số địa phương còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 phải xử phạt; tỉ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao.... Năm 2022, huyện nhà xây dựng mục tiêu tổng quát: Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ hướng tới nông nghiệp thông minh để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, đảm bảo tốt hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các dự án lớn đầu tư vào huyện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội và công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
         Huyện cũng xây dựng 1 số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Giá trị sản xuất các ngành: Nông nghiệp, thủy sản tăng từ 2,0% trở lên; Công nghiệp, xây dựng tăng từ 17,5% trở lên; Dịch vụ, thương mại tăng từ 13,5% trở lên so với năm 2021; Thu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đạt 75 triệu đồng; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 166,7 triệu đồng/ha; Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thu NSNN trên địa bàn huyện tăng từ 8% đến 10% trở lên
so với kế hoạch được giao; Tỷ lệ trường học các cấp học đạt chuẩn quốc gia đạt 92,3%; Duy trì 83/83 thôn/khu dân cư giữ vững và phát huy danh hiệu văn hóa; 85% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; 85%-90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa....
      Chiều nay, 23/12/2021 Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 4- HĐND huyện Khóa XX diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, ngày 23- 24/12/2021.
    Ngày mai 24/12, Kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung: thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu HDND quan tâm; Nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về những vấn đề đại biểu HĐND quan tâm; Đồng thời thông qua dự thảo, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng và Bế mạc Kỳ họp.
Theo: Đất và người Thanh Miện
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 4196
Trước & đúng hạn: 4195
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 15:10:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 34,972