Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
31/12/2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 269- KH- UBND 29/12/2023 Kế hoạch chương trình công tác năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 277/KH- UBND 29/12/2023 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính xã Chi Lăng Nam năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 278-/KH- UBND 29/12/2023 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Chi Lăng Nam năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 268/TB-UBND 26/12/2023 Thông báo về việc công khai danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT&DL thuộc phạm vi chức năng giải quyết của UBND xã Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 266/TB- UBND 25/12/2023 Thông báo về việc công khai danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 267/BC- UBND 25/12/2023 Báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 26/QĐ-UBND 22/12/2023 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện và chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 257/BC- UBND 12/12/2023 Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND xã Chi Lăng Nam năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023) Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 245/TB- UBND 23/11/2023 Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của UBND xã Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 18/QĐ- UBND 13/11/2023 Quyết định về việc công nhận Gia đình văn hoá, Gia đình văn hóa tiêu biểu thôn An Dương năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 19/QQĐ- UBND 13/11/2023 Quyết định về việc công nhận Gia đình văn hoá, Gia đình văn hóa tiêu biểu thôn Triều Dương năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 20/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định về việc công nhận Gia đình văn hoá, Gia đình văn hóa tiêu biểu thôn Hội Yên năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 234/BC- UBND 10/11/2023 Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn thông tin cho Website năm 2023 trên địa bàn xã Chi Lăng Nam Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 52/QĐ- UBND 02/11/2023 Quyết định về việc thành lập Ban vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 226/KH- UBND 27/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 225/TB- UBND 26/10/2023 Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 214/KH- UBND 11/10/2023 Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 213/KH- UBND 10/10/2023 Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Chi Lăng Nam Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
Số: 209/TB- UBND 09/10/2023 Thông báo công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 374
Trước & đúng hạn: 374
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 07:47:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG NAM - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Minh - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0982739736

Email: xachilangnam@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 45,273